Projekty

MODERNIZACE RYBÁŘSTVÍ, 21. KOLO

Projekt „CZ.10.2.102/2.2/1.0/22_021/0001499 Modernizace rybářství, 21. kolo“ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je odbahnění loviště rybníka Otín, pořízení mulčovače, podložní sítě a vážní mušle.

Cíl a výsledek projektu:

Převažující cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.© 2011 EuroNet.CZ, spol. s r.o.  |  Zajímavé odkazy